Triển khai một hệ thống CCTV

Có nhiều các để xây dựng một hệ thống CCTV. Việc chọn lựa phương pháp nào tùy thuộc vào: – Vốn đầu tư. – Hiện trạng hệ thống. – Yêu cầu của khách hàng. Trong phần này, chúng tôi chỉ trình bày các bước cơ bản, chung nhất trong việc lên phương án, thiết kế và lắp đặt một hệ thống camera quan sát.

 CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI MỘT HỆ THỐNG CCTV

Có nhiều các để xây dựng một hệ thống CCTV. Việc chọn lựa phương pháp nào tùy thuộc vào:

–      Vốn đầu tư.

–      Hiện trạng hệ thống.

–      Yêu cầu của khách hàng.

Trong phần này, chúng tôi chỉ trình bày các bước cơ bản, chung nhất trong việc lên phương án, thiết kế và lắp đặt một hệ thống camera quan sát.

Bước 1: Tổng quan về thiết kế hệ thống Camera quan sát .

–      Tìm hiểu về thiết bị và nguyên lý hoạt động của hệ thống camera quan sát, chức năng của từng thiết bị và cách sử dụng thiết bị.

Bước 2: Tiến trình xây dựng hệ thống Camera giám sát .

  • Khảo sát hiện trạng:

–      Vị trí và môi trường lắp đặt hệ thống

–      Yêu cầu về hệ thống

–      Phân tích và đánh giá

–      Những khó khăn cần giải quyết

  • Đề xuất phương án:

–      Chọn lựa phương án thiết kế: dựa trên chi phí, yêu cầu của chủ đầu tư, môi trường và hiện trạng của hệ thống để chọn lựa mô hình phù hợp.

–      Thiết kế sơ đồ hệ thống: xây dựng sơ đồ tổng thể mô hình kết nối của hệ thống camera ( hệ thống dây cáp tín hiệu video, dây điện nguồn cho thiết bị…)

–      Lựa chọn những thiết bị phù hợp cho từng vị trí quan sát ( vị trí quan sát ngoài trời trong nhà…)

–      Lựa chọn dây cáp truyền tín hiệu camera và dây điện cho phù hợp với khoảng cách và môi trường.

–      Tính toán chi phí dự án.

–      Đưa ra các phương án và giá thành ( 2 phương án: so sánh giữa các phương án, lựa chọn phương án phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư).

–      Các thành phần khác của hệ thống: hệ thống chống sét, hệ thống cung cấp nguồn dự phòng khi mất điện…

Bước 3: Kế hoạch thực hiện

–      Chuẩn bị các thiết bị của hệ thống và các thiết bị cho phòng quan sát.

–      Triển khai thi công đường dây tín hiệu camera và dây điện nguồn.

–      Gắn thiết bị quan sát và kết nối về phòng quan sát.

–      Cài đặt cần thiết cho hệ thống hoạt động.

Bước 4: Kiểm tra hệ thống

–      Kiểm tra hoạt động của hệ thống quan sát.

–      Kiểm tra sự ổn định của thiết bị.

–      Bàn giao và hướng dẫn sử dụng hệ thống ( tài liệu hướng dẫn sử dụng )

Bước 5: Bảo trì hệ thống

–      Kế hoạch bảo trì hệ thống

–      Giải quyết các sự cố trong quá trình hệ thống hoạt động

–      Hướng phát triển và nâng cấp hệ thống

Tin Liên Quan