Khi nào nên sử dụng Camera IP?

Khi bạn đã sẵn có mạng cáp máy tính và có nhu cầu quan sát qua mạng IP với nhiều địa điểm cần lắp đặt camera, hoặc nơi bạn cần lắp đặt hệ thống camera không dây.

 KHI NÀO NÊN SỬ DỤNG CAMERA IP?

        Khi bạn đã sẵn có mạng cáp máy tính và có nhu cầu quan sát qua mạng IP với nhiều địa điểm cần lắp đặt camera, hoặc nơi bạn cần lắp đặt hệ thống camera không dây.

        Khi lắp đặt hệ thống camera quan sát có qui mô lớn và cho nhiều điểm, bạn cũng có thể sử dụng hệ thống camera analog với giải pháp kết nối DVR, với chi phí rẻ hơn hệ thống IP camera. Tuy nhiên, bạn phải chấp nhận có một số tính năng không bằng hệ thống IP camera. 

        Một giải pháp khác, đó là kết hợp camera analog và camera IP trên cùng một hệ thống, giúp bạn tận dụng được ưu điểm của từng loại camera, sao cho bạn có kết quả đầu tư là tối ưu nhất.

Tin Liên Quan