Các bước cài đặt Camera nói chung.

Cài đặt camera rất đơn giản không có gì là khó khăn người sử dụng cũng có thể tự mua Camera về lắp để bảo vệ tài sản của mình.

 CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT CAMERA

      Cài đặt camera rất đơn giản không có gì là khó khăn người sử dụng cũng có thể tự mua Camera về lắp để bảo vệ tài sản của mình.

Sau đây là một số các bước cơ bản để cài đặt Camera nói chung :

      Đầu tiên người sử dụng muốn cài đặt được Camera phải biết được đầu thu thuộc loại gì và modem thuộc loại gì?

       Mỗi loại đầu thu thì lại có phương thức truyền dẫn mã hóa hình ảnh khác nhau, trên các port khác nhau vì vậy các đầu thu sẽ sử dụng  phần mềm quản lý và  các phần mềm xem trên điện thoại khác nhau.

      Cũng như đầu thu thì mỗi loại modem có cách mở port khác nhau nhưng nói chung lại thì cài đặt đầu thu để xem oline trên mạng có các bước cài đặt chính như sau:

Bước 1: Đặt địa chỉ IP tĩnh cho đầu thu

       Tại sao lại không để IP động ? Là bởi vì đầu thu cần được mở các port trên modem để mở port cần xác định IP chính xác của đầu thu. Nếu đầu thu để IP động chuyện này sẽ trở nên phức tạp để đơn giản hóa ta chỉ cần đặt IP tĩnh cho đầu thu  và mở các port tương ứng trên IP ấy.

Bước 2: Mở post của đầu thu trên modem.

      Tùy thuộc bạn cài đặt một hoặc nhiều đầu thu trên cùng một modem thì có sự khác biệt nhỏ:

–          Khi chỉ có 1 đầu thu  

Đăng nhập vào modem tìm mục DMZ thêm IP tĩnh của đầu thu đã đặt ở bước 1 vào mục này.

Tìm mục Virtual server hoặc port forwarding. Thêm IP đầu thu cùng port tương ứng của đầu thu vào trong đó.

–          Nếu có nhiều đầu thu trên một modem  thì

Bỏ bước DMZ đi nếu modem hỗ trợ nhiều Virtual server thì có thể thêm nhiều IP vào DMZ được. Tuy nhiên nếu các đầu thu sở hữu chung 1 chủng loại hoặc sử dụng các port giống hệt nhau ta phải đổi các port của từng đầu thu sao cho không xảy ra sự trùng lặp.

Bước 3: Đăng kí tên miền

       Đăng kí tên miền sử dụng các tên miền mà dịch vụ DDNS (dinamics dns) mà modem hỗ trợ sau đó thêm tên miền cùng tài khoản và mật khẩu vào mục DDNS tương ứng của đầu thu.      

Tin Liên Quan